Variabilné symboly pre rok 2017

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

Novšie: [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za február 2017 splatný 28.2.2017Február2017-02-281100002017, 1100022017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2016 (mesační platitelia) splatný 2.1.2017Január2017-01-021100122016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2017Január2017-01-021100442016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za január 2017 (mesační platitelia) splatný 31.1.2017Január2017-01-311100002017, 1100012017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2016 splatný v januári 2017Január1100122016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za december 2016 splatná v januári 2017Január1700122016OKPDF
DPH za december 2016 (mesační platitelia) splatná 25.1.2017Január2017-01-251100122016OKPDF
DPH za IV. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatná 25.1.2017Január2017-01-251100442016OKPDF
DPH - MOSS za IV. štvrťrok 2016 splatná 20.1.2017Január2017-01-201100442016OKPDF
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2016 splatná 31.1.2017Január2017-01-311700992016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2016 (mesační platitelia) splatný 2.1.2017Január2017-01-021100002016, 1100122016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2017Január2017-01-021100442016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za január 2017 (mesační platitelia) splatný 31.1.2017Január2017-01-311100012017, 1100002017OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v januári 2017 za príjmy vyplatené v decembri 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduJanuár1700122016OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov splatná 16.1.2017Január2017-01-161700992016OKPDF
<< 7 8 9 10