Variabilné symboly pre rok 2017

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

Novšie: [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH – MOSS za I. štvrťrok 2017 splatná 20.4.2017Apríl2017-04-201100412017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2017 (mesační platitelia) splatný 2.5.2017Apríl1100002017, 1100042017OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až marec 2017 splatný 2.5.2017Apríl2017-05-021100992017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2017 (mesační platitelia) splatný 2.5.2017Apríl2017-05-021100002017, 1100042017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2017 splatný v apríli 2017Apríl1100032017OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2017 splatná v apríli 2017Apríl1700032017OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2016 splatná 2.5.2017Apríl2017-05-021700992016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v apríli 2017 za príjmy vyplatené v marci 2017Apríl1700032017OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci apríl 2017 z príjmov vyplatených v marci 2017Apríl1100032017OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na II. štvrťrok 2017 splatný 25.4.2017Apríl2017-04-251100422017OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2017 splatný 2.5.2017Apríl2017-05-021100002017, 1100042017OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2016 splatná 2.5.2017 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.4.0217Apríl2017-05-021700992016OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 splatná 31.3.2017Marec2017-03-311700992016OKPDF
DPH za február 2017 (mesační platitelia) splatná 27.3.2017Marec2017-03-271100022017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2017 (mesační platitelia) splatný 31.3.2017Marec2017-03-311100032017, 1100002017OKPDF
<< 5 6 7 8 9 >>